PERSBERICHT  

LKK 2018: Kwaliteit kinderopvang is op orde 
Utrecht, 25 februari 2019

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is over het algemeen voldoende tot goed. Dit blijkt uit de tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK 2018). De LKK 2018 laat zien wat de kwaliteit is van de kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland. Het rapport presenteert de gecombineerde resultaten van de eerste en tweede kwaliteitsmeting (respectievelijk 2017 en 2018) én - voor het eerst verklaringen voor verschillen in kwaliteit

Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang 

Het beeld dat uit de observaties en interviews naar voren komt, komt in grote lijnen overeen met de resultaten van de voorgaande kwaliteitsmetingen. Dit wijst op een stabiel kwaliteitspatroon. We noemen een aantal resultaten. De gemiddelde emotionele proceskwaliteit is in alle kinderopvangtypen voldoende tot goed. De gemiddelde educatieve kwaliteit is in alle opvangtypen duidelijk lager. Voor de gastouders geldt dat de onderlinge verschillen in emotionele en educatieve kwaliteit groter zijn. Horizontale groepen (leeftijdsgenootjes) in de kinderopvang zijn op alle gebieden gunstiger dan verticale groepen (meerdere leeftijden bij elkaar), maar vooral voor baby’s. De kwaliteit van de kinderopvang is ook onderzocht vanuit het gezichtspunt van de kinderen. Kinderen ervaren overwegend positieve interacties met medewerkers en andere kinderen, negatief gedrag komt vrijwel niet voor. Het gemiddelde welbevinden van de kinderen is hoog in alle opvangtypen. De gemiddelde betrokkenheid daarentegen is matig. 

Verklaringen voor verschillen in kwaliteit 

Eerste stappen zijn gezet om beter te begrijpen hoe aspecten van kwaliteit met elkaar samenhangen en waar dus mogelijkheden zijn om de kwaliteit te verbeteren. Hier volgen een aantal ‘voorspellers’ van kwaliteit. De combinatie van groepsgrootte en de kind-beroepskracht ratio is een belangrijke voorspeller van de emotionele kwaliteit, maar niet van de educatieve kwaliteit. Ook komt naar voren dat een groter aandeel baby’s binnen een groep zorgt voor een lagere educatieve kwaliteit in vergelijking met een kleiner aandeel baby’s binnen een groep. Het aanbod aan professionaliseringsactiviteiten en de frequentie van pedagogisch-inhoudelijk teamoverleg zijn ook voorspellers van proceskwaliteit. De resultaten suggereren verder dat de buitenschoolse opvang niet simpel een verlenging van de voorschoolse kinderopvang voor oudere kinderen is, maar een eigen opvangsoort. Buitenschoolse opvang lijkt te vragen om gespecialiseerde medewerkers en een passende ruimte en inrichting.

Achtergrond 

Het consortium LKK, bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, monitort de kwaliteit in de kinderopvang in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De LKK meet van 2017 t/m 2020 (en mogelijk t/m 2025) jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang.

Voor achtergrondgesprekken of interviews kunt u contact opnemen met: info@monitorlkk.nl

 

Voor ons privacybeleid verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Actueel

 • Belangrijkste bevindingen van LKK2017-2018

  25 februari 2019 - Hier vindt u een mooi overzicht van alle belangrijkste bevindingen.    Lees verder

 • Rapport LKK 2017-2018

  25 februari 2019 - Bekijk hier ons rapport LKK2017-2018    Lees verder

 • LKK2019 weer van start!

  13 februari 2019 - We zijn weer begonnen met de werving van locaties voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor van 2019.
      Lees verder

 • Afronding LKK2018

  10 januari 2019 - Binnenkort presenteren wij ons rapport LKK2018 en versturen wij de terugkoppelingsrapportages.
      Lees verder

 • Nieuwsbrief LKK november 2018

  20 november 2018 - Nieuwsbrief LKK november 2018    Lees verder

 • Oproep BMK aan gastouderbureaus

  24 juli 2018 - Ook dit jaar is het weer moeilijk om voldoende gastouders te werven voor de kwaliteitsmeting van het LKK.    Lees verder

 • Educatief tekort in Kinderopvang aanpakken

  16 juli 2018 - Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang van 2017 blijkt dat de educatieve kwaliteit van de kinderopvang te wensen overlaat. Net als elders in de wereld, overigens.    Lees verder

Eerdere berichten...