Kwaliteitsmonitor

De Kwaliteitsmonitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang in Nederland. Dat wij sinds 2017 jaarlijks uitvoeren, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit onderzoek ligt de focus op de vier typen kinderopvang: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

De kwaliteitsmeting

Op basis van een steekproeftrekking bezoeken we ieder jaar rondom 130 kinderopvanglocaties. Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van deze locaties, maken we gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal. In het onderzoek kijken we naar professionalisering, groepsprocessen, diversiteit en naar het welbevinden en de betrokkenheid van de (individuele) kinderen. Onze bevindingen rapporteren we zowel aan het ministerie van SZW als aan het werkveld. Bekijk hier de rapporten: 

Eerdere publicaties kunt u hier terugvinden

Start werving LKK 2024 

Dit is alweer de achtste meting van LKK. Dit jaar hopen we opnieuw kwaliteitsmetingen uit te voeren binnen 32 locaties van kinderdagopvang, 32 locaties van peuteropvang, 32 locaties van buitenschoolse opvang en 32 gastouders. De bezoeken vinden plaats in verschillende regio’s: Noord, Midden-Oost, Zuid, of West. Welke gebieden dit jaar worden bezocht, ziet u op de kaart.  Doet uw opvangorganisatie mee?

De brancheorganisaties Kinderopvang onderschrijven het belang van deelname aan LKK middels deze aanbevelingsbrief

Quote (ervaring deelnemer LKK)

"Het ging heel gemoedelijk. We hadden er geen last van en de kinderen vonden het ook allemaal prima." Madelief, Vrije peuterspeelzaal