Babyopvang

De kwalitieit van de babyopvang staat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling. En terecht. Baby's en dreumesen zijn in de opvang sterk afhankelijk van hun verzorgers en bevinden zich in een levensfase, waarin zij grote stappen in hun ontwikkeling doormaken. Het is daarom cruciaal dat de kwaliteit van de babyopvang goed geborgd is.

Emotionele en educatieve kwaliteit

Vanwege de corona-uitbraak moest het veldwerk voortijdig gestaakt worden. In plaats daarvan zijn we dieper gedoken in de bevindingen uit de kwaliteitsmetingen van de afgelopen jaren. Als eerste hebben we de kwaliteit van de babyopvang nader onder de loep genomen. Uit deze verdiepende analyses blijkt dat de emotionele en educatieve kwaliteit hoger is in de horizontale babygroepen dan in de verticale groepen waar ook baby's verblijven. Ook de inrichting van de ruimte, de kwaliteit van het programma en het taalgebruik met kinderen blijken van hogere kwaliteit in de horizontale groepen. Uitzondering op dit patroon vormt het aanbod van materialen en activiteiten; dit is juist beter in de verticale groepen. Dus bij een groep kinderen met meer leeftijdsvariatie is voor baby's de kwaliteit en toegankelijkheid van de materialen en activiteiten beter.

Bekijk hier het rapport

Praktische babyhandreiking 

Dit rapport laat zien dat er ruimte voor verbetering is in de babyopvang. Met name in de educatieve kwaliteit van 0-2 jaar. Daarom hebben Sardes en de Universiteit Utrecht een praktische handleiding geschreven. Boordevol tips voor pedagogisch medewerkers, die de educatieve opvangkwaliteit van baby's en dreumesen willen verbeteren.      

Download hier de babyhandreiking