Observatoren

Heeft de matchmaker een afspraak bij u ingepland? Dan komen één of twee observatoren bij u op bezoek. Zij proberen zo min mogelijk op te vallen, zodat de dag normaal verloopt.


Interview met observator Annika

Wanneer je als opvanglocatie meedoet aan de LKK komen er één of twee getrainde observatoren een dagdeel langs om de kwaliteit in kaart te brengen. Annika werkt sinds de LKK2023 als observator. Dit doet zij naast haar studie Pedagogische Wetenschappen. Annika heeft ondertussen bij verschillende opvanglocaties observaties gedaan. Zo zat ze laatst al vroeg in de trein op weg naar een observatie bij een gastouderopvang.

Eenmaal aangekomen drinken Annika en de gastouder een kopje koffie om even kennis te maken en de dag door te spreken. Annika vindt het belangrijk om de gastouder goed mee te nemen in het proces van de observatie, om zo ook eventuele spanning weg te nemen. “De observatoren zijn getraind om zonder oordeel en met een open houding te observeren”, vertelt Annika. 

Langzamerhand worden de eerste kinderen gebracht. Tijdens de observatie vindt Annika het mooi om te zien op welke manier de gastouder bezig is met het neerzetten van een goed dagprogramma. “De gastouder had een eigen spel bedacht waarover de kinderen erg enthousiast waren, dit was leuk om te zien. De kinderen waren enorm gefocust”. Vlak voor lunchtijd zit de observatie erop. 

Wat Annika zo mooi vindt aan een gastouderobservatie is de tijd en ruimte die er is voor één op één contact tussen de gastouder en de kinderen. “Doordat de gastouder de hele dag bij deze kinderen is, zorgt dit voor een grote mate voor continuïteit”.


Interview met observator Merve

Ook Merve werk als observator bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Ze ziet dit als een kans om waardevolle ervaring op te doen voor haar toekomstige masterstudie, waarbij ze tegelijkertijd een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Merve heeft vooral als eerste observator op de buitenschoolse opvang veel observaties uitgevoerd. Als eerste observator houd je je onder andere bezig met het contact met de locatie. Zo bel je de locaties voorafgaand aan het bezoek om de laatste dingen door te spreken. Eenmaal op locatie aangekomen maak je kennis met de leidinggevende en de pedagogisch medewerkers (pm’ers). Vaak merkt ze wel wat spanning op bij de pm’ers, vertelt ze. Hierom vindt ze het belangrijk de pm’ers goed mee te nemen in het proces. “Vaak verdwijnt deze spanning wel snel”, vertelt Merve. Ze hoort dan ook vaker terug dat het achteraf allemaal wel meeviel.

Ze vindt het leuk om observaties te doen op de buitenschoolse opvang omdat de kinderen daar iets ouder zijn, waardoor ze meer interactie met haar als observator zoeken. Dit is ook een van de redenen dat Merve pedagogiek zo leuk vindt. “Het contact met kinderen is altijd heel oprecht en direct.”

Merve vindt het mooi om te zien hoe goed de band vaak is tussen de kinderen en de pm’ers. Door het werk als observator heeft Merve haar horizon kunnen verbreden. Ze is onder de indruk van de capaciteit van de pm'ers om een warm en positief klimaat te creëren.

Merve vindt het mooi om bij te kunnen dragen aan een groot onderzoek als de LKK, waarbij ze het maatschappelijk belang voelt. Daarnaast vindt ze het werk op zichzelf ontzettend leuk. "Na elke observatie vertrek ik altijd met een positief gevoel."


Interview met observator Lotte H

Lotte werkt sinds een paar maanden als observator. Zij was enthousiast na het lezen van de vacature van LKK en dacht dat ze echt een bijdrage kon leveren. Werken als observator is voor haar een kans om iets belangrijks te doen wat ook te maken heeft met haar studie. Ze heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd en gaat volgend jaar beginnen met een master sociologie.

Hoe een dag observeren eruit ziet is afhankelijk van welke rol je krijgt. Als eerste observator heeft ze wat meer verantwoordelijkheden, zoals het contact opnemen en houden met de locatie of het allemaal goed verloopt en of de locatiemanager en pedagogisch medewerkers alles begrijpen. Op de locatie zelf neem je dan de omgevingsschaal af. Als tweede observator ben je vooral bezig met het filmen van pedagogisch momenten. Deze twee rollen wisselen elkaar vaak af. 

Op de dag van het observeren spreekt Lotte eerst met de pedagogisch medewerkers. Dan stelt ze zich voor en legt ze uit wat ze komt doen. Ook beantwoordt ze vragen die er misschien zijn op de locatie. Daarna bespreekt ze de dagplanning en structuur met de pedagogisch medewerkers, zodat ze op de juiste momenten kan gaan observeren. 

Als de kinderen er eenmaal zijn en de dag is begonnen, ga je observeren. Lotte vindt het zelf fijn om met de andere observator ook te sparren en te communiceren en vindt het prettig om er nog iemand bij te hebben. Aan het einde van de observatie bespreken ze de dag nog even na met de pedagogisch medewerkers. Een dag observeren gaat voor Lotte heel snel voorbij. Het duurt 4 uur, maar het voelt wel alsof je daar maar eventjes bent. 

Het leukste aan het werk is voor Lotte het ontdekken van alle verschillende locaties. Je komt op hele nieuwe plekken en komt nieuwe mensen tegen. Het is ook leuk om de diversiteit van de locaties te observeren. Ze kunnen heel erg van elkaar verschillen, op elke locatie kom je hele ander mensen tegen met andere visies. Die ervaringen blijven je wel bij. 

Het werkt is ook betekenisvol voor Lotte. Het idee dat er een rapport over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, komt op basis van wat obervatoren doen.


Interview met observator Lisa

Lisa werkt sinds maart als observator bij LKK. Ze heeft nog niet heel veel observaties gedaan, maar er staan er nog heel veel op de planning. Ze had interesse in het werk omdat ze graag bij verschillende soorten kinderopvang wilde kijken om te zien hoe het er aan toe gaat en dus een beetje kennis te maken met de praktijk. Ook vindt ze het leuk om alle verschillen tussen locaties te zien. Volgend jaar gaat ze beginnen met een studie verloskunde, dus het past ook mooi bij haar interesses. 

Op een observatiedag, begint Lisa met een contactmomentje met de pedagogisch medewerkers. De observatoren proberen daar een beeld te krijgen van hoe de dag eruit gaat zien en wat de planning is. De observatie begint als de kinderen komen. Ze zoekt van tevoren al vier momenten die handig zijn om te observeren, denk daarbij aan een eetmoment of een georganiseerde activiteit. Op die vier momenten observeert ze een kwartier en werkt het ook uit. Na de observatie sluit ze nog even af met de pedagogisch medewerkers. 

Het leukste aan het werk is de kinderen zien spelen en plezier hebben. Ook vindt Lisa het fijn om praktisch bezig te zijn, in plaats van alleen maar in de boeken te zitten, zoals met de studie.