Infographics

 • LKK: Kinderopvang 2017-2019: Verschillen in kwaliteit in de buitenschoolse opvang

  19 december 2023 - Het ministerie van SZW streeft ernaar om de kwaliteitseisen voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang beter te laten aansluiten op de praktijk. In dat kader heeft het ministerie LKK benaderd voor het uitvoeren van verdiepende analyses op de onderzoeksdata van 2017 – 2019. In deze infographic worden de verschillen in kwaliteit in de buitenschoolse opvang weergegeven

 • LKK: Kinderopvang 2017-2019: Verschillen in kwaliteit in de kinderdagopvang

  19 december 2023 - Het ministerie van SZW streeft ernaar om de kwaliteitseisen voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang beter te laten aansluiten op de praktijk. In dat kader heeft het ministerie LKK benaderd voor het uitvoeren van verdiepende analyses op de onderzoeksdata van 2017 – 2019. In deze infographic worden de verschillen in kwaliteit in de kinderdagopvang weergegeven

 • LKK: kinderdagopvang 2017-2019 en 2021-2022

  22 september 2023 - In deze factsheet zijn de resultaten voor de kinderopvang samengevat. In de periode 2017-2019 zijn hiervoor 93 groepen bezocht. In de periode 2021-2022 zijn in totaal 54 kinderdagopvanggroepen bezocht.

 • LKK: peuteropvang 2017-2019 en 2021-2022

  22 september 2023 - In deze factsheet zijn de resultaten voor de peuteropvang samengevat. In de periode 2017-2019 zijn hiervoor 99 groepen bezocht. In de periode 2021-2022 zijn in totaal 59 peuteropvanggroepen bezocht.

 • LKK: buitenschoolse opvang 2017-2019 en 2021-2022

  22 september 2023 - In de periode 2017-2019 zijn hiervoor 95 groepen bezocht. In de periode 2021-2022 zijn in totaal 60 buitenschoolse opvanggroepen bezocht.

 • LKK: gastouderopvang 2017-2019 en 2021-2022

  22 september 2023 - In de periode 2017-2019 zijn hiervoor 136 gastouders bezocht. In de periode 2021-2022 zijn in totaal 61 gastouders bezocht.

 • Knelpunten, werkbeleving en de gevolgen van COVID-19 in de kinderopvangsector

  03 augustus 2023 - Deze infographic is gebaseerd op gegevens uit het rapport Knelpunten, werkbeleving en de gevolgen van COVID-19 in de kinderopvangsector. Trendanalyses in de kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (2023). In de periode 2017-2022 werden vragenlijsten ingevuld door circa 400 leidinggevenden en 650 pedagogisch medewerkers uit de kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

 • LKK 2017-2019: verschillen in kwaliteit tussen gastouders gastouderopvang

  12 juni 2023 - In deze infographic staan de resultaten van de typologische verkenning van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019 weergegeven. Op basis van de uitkomsten van de observatieinstrumenten is een 'clusteranalyse' gedaan: er is gekeken of de gastouders op basis van hun kenmerken onder te verdelen zijn in verschillende kwaliteitsprofielen. Hier zijn vijf
  kwaliteitsprofielen uit gekomen, waarbij het eerste profiel de kenmerken van de gastouders met de laagste kwaliteit laat zien en het vierde en vijfde profiel de kenmerken van de gastouders
  met de hoogste kwaliteit.