Nieuws

Nieuwsbrief: LKK rapport 2017-2023

13 mei 2024

Voor de vijfde keer presenteert het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium vanaf 2017 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

In onze Nieuwsbrief vatten wij onze bevindingen kort samen over educatieve proceskwaliteit, oudercontact, activiteitenaanbod en werkbeleving en is er aandacht voor slapen in de kinderdagopvang