Vacature Observator

Observatoren gezocht

Voor het veldwerk van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) zijn wij op zoek naar nieuwe observatoren.

Wat is LKK?

In opdracht van SZW wordt de kwaliteit van de kinderopvang gemeten. Op basis van een steekproeftrekking bezoeken we  jaarlijks zo'n 140 kinderopvanglocaties. We maken gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal om op een zorgvuldige wijze zicht te krijgen op de kwaliteit van de bezochte locaties. De bevindingen rapporteren we terug aan het Ministerie en aan het werkveld. Voor meer info zie: www.monitorlkk.nl.  

Werkzaamheden

De observatoren van LKK worden ingezet voor het uitvoeren van locatiebezoeken bij kinder- en gastouderopvanglocaties door heel Nederland:

Een locatiebezoek varieert van 5 tot 9 uitbetaalde werkuren op een dag (afhankelijk van het type instelling dat je bezoekt).

 

De bezoeken vinden plaats in verschillende regio’s. Afhankelijk van je woonplaats word je ingezet binnen één of meerdere gebieden van de regio’s Noord, Midden-Oost, Zuid, of West. Welke gebieden dit jaar worden bezocht, zie je op de kaart.

De onderzoeksperiode start vanaf begin maart en loopt door tot de zomervakantie.

Wat bieden wij?

·       De mogelijkheid om:

o   Een fundamentele bijdrage te leveren aan een landelijk onderzoeksproject;

o   Een inkijkje te nemen in de Nederlandse kinderopvang in alle varianten: kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang;

o   Geschoold te worden in internationaal erkende meetinstrumenten binnen het pedagogisch werkveld;

·    Werkdagen variërend van 5 tot 9 uur afhankelijk van het type instelling. Afgaand op het aantal locaties dat er in totaal bezocht gaat worden, krijg je gemiddeld 1 a 2 locaties per week toegewezen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van locaties en je eigen flexibiliteit is meer bezoeken per week mogelijk;

·      Een vergoeding van reiskosten en reistijd;

·      Een 0-urencontract met een salaris van €15 per uur bruto. Je wordt aangesteld via een uitzendbureau. Werken op zzp-basis is niet mogelijk;

·       Wekelijkse uitbetaling van gewerkte uren;

Naar wie zijn wij op zoek? 

Observatoren die in aanmerking komen:

·      Hebben een relevant opleidingsprofiel (o.a. studenten en afgestudeerden binnen de pedagogiek/sociale            wetenschappen en/of ervaring binnen de kinderopvang); 

·   Zijn flexibel inzetbaar om locatiebezoeken uit te voeren in de periode maart tot en met juli. Er wordt een minimale beschikbaarheid van gemiddeld 2 dagen per week van je verwacht. Inzet is afhankelijk van je eigen beschikbaarheid en die van de locaties. Dit kan betekenen dat je in sommige weken slechts één keer kan worden ingezet en in andere weken er behoefte is aan een inzet van 3 dagen; 

·    Beschikken over een verblijfplaats in (de buurt van) één van de genoemde onderzoeksregio’s (zelf woonachtig binnen de regio of beschikking over een slaapplaats bij vrienden/familie). 

·     Worden niet afgeschrikt door vroeg opstaan. Locatiebezoeken starten afhankelijk van het type opvang tussen 08.00 en 08.30 (muv de buitenschoolse opvang die in de middag start); 

·   Zijn bereid soms wat langer te reizen. Locaties worden dusdanig verdeeld onder observatoren dat de reistijd zo beperkt mogelijk is. Aangezien de locaties random worden geselecteerd kan het soms voorkomen dat je naar meer afgelegen plaatsen reist; 

·      Zijn beschikbaar in februari/maart om het onderstaande trainingsschema te volgen1;

Training

Alle trainingen zullen in Utrecht of online plaatsvinden, afhankelijk van de coronamaatregelen (09.30-17.00, op sommige dagen zijn we wellicht eerder klaar). Indien je de training met succes afrondt en minimaal 2 dagen per week inzetbaar bent in de hele periode, worden de reiskosten voor de trainingen vergoed en ook je trainingsdagen uitbetaald. De trainingen vragen om voorbereiding (lezen handleidingen) en het maken van een betrouwbaarheidstest (drie keer een test van ongeveer 2.5 uur). De testen dienen in de trainingsperiode van thuis te worden gemaakt en de uren hiervoor worden niet vergoed.

 

Datum

Training

Donderdag 10-02-22

CLASS Toddler en algemene training

Vrijdag 11-02-22

CLASS Toddler en algemene training

Dinsdag 22-02-22

CLASS Infant

Vrijdag 25-02-22

CLASS Infant en algemene training

Donderdag 03-03-22

ITERS/ECERS/FCCERS training

Dinsdag 08-03-22

CLASS PreK

Vrijdag 11-03-22

CLASS PreK en algemene training

1Indien je recent in geschoold bent in één van de bovenstaande onderdelen, kan in overleg een aangepast trainingsschema worden gevolgd.

Interesse?

Indien je interesse hebt in de bovenstaande vacature ontvangen wij graag uiterlijk 30 januari de volgende informatie:

·       Curriculum Vitae en korte motivatie om aan de slag te gaan als observator;

·       Gemiddelde beschikbaarheid in de periode maart t/m juli en de mate waarin dit flexibel is (of dat je alleen op vaste dagen beschikbaar bent);

·       Bevestiging dat je in staat bent om alle bovengenoemde trainingen bij te wonen of dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling;

·       In welke regio je inzetbaar bent. Mocht je over een verblijfplaats (familie, vrienden, etc.) beschikken waardoor je in meer dan één regio inzetbaar bent, horen wij dit graag.

 

Je kunt de bovenstaande informatie mailen naar Bodine Romijn (b.r.romijn@uu.nl)