Nieuws

Corona Protocol Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

10 maart 2020

 

Risico op verspreiding verkleinen

Het RIVM adviseert mensen, die koorts (meer dan 38⁰ Celsius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) hebben en tevens in een risicogebied zijn geweest of contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus, om contact op te nemen met de huisarts en thuis te blijven. Deze mensen zijn mogelijk besmet met het coronavirus en dat betekent dan ook dat zij (tijdelijk) geen werkzaamheden voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang kunnen verrichten.

Om het risico op verspreiding te verkleinen, hanteren we tevens het volgende: we verzoeken alle observatoren om zich ziek te melden en thuis te blijven, ook wanneer zij slechts milde klachten vertonen (verkouden, verhoging, hoesten). 

Aanvullende hygiënemaatregelen tijdens bezoeken

De hygiënemaatregelen zoals opgesteld door het RIVM zullen binnen de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang worden nageleefd:

  • Was handen regelmatig grondig (met water en zeep) volgens instructies RIVM
  • Gebruik desinfecterende handgel als er geen water en zeep in de buurt is
  • Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg

Tevens nemen wij een aantal aanvullende maatregelen om de kans op besmetting tijdens bezoeken zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Observatoren worden verzocht om geen handen te schudden tijdens het bezoek
  • Handen worden bij binnenkomst op de groep/locatie gewassen
  • De iPad die gebruikt wordt voor de dataverzameling wordt aan het begin en eind van elk bezoek gereinigd met een microvezeldoekje
  • Observatoren houden waar mogelijk gepaste afstand van de kinderen en medewerkers en proberen fysiek contact zo veel mogelijk te voorkomen.

In overleg worden er mogelijk extra maatregelen getroffen. Eventuele protocollen van de deelnemende kinderopvanglocaties zijn leidend voor ons, we houden ons te allen tijde aan hun voorzorgsmaatregelen.

Locatiebezoeken verplaatsen of annuleren

Indien een observator zich ziek moet melden voor een locatiebezoek, wordt een vervangende observator ingezet of wordt er contact opgenomen om een locatiebezoek te verplaatsen. De observatoren zullen geregeld contact opnemen met de locatie goed af te stemmen. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met info@monitorlkk.nl of 030 232 6200.