Actueel overzicht

Educatief tekort in Kinderopvang aanpakken

16 juli 2018

Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang van 2017 blijkt dat de educatieve kwaliteit van de kinderopvang te wensen overlaat. Net als elders in de wereld, overigens. Dit komt erop neer dat beroepskrachten kansen onbenut laten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Om de educatieve kwaliteit sectorbreed te verbeteren zijn er stimulerende maatregelen nodig. IJsbrand Jepma van Sardes bespreekt in dit artikel de mogelijkheden van het werken met pedagogisch-educatief handelingsgericht onderzoek (PEHO).

Lees hier het artikel