Klik hier voor de online versie
Juni 2021
LKK gaat weer van start!
Samen werken we aan kwaliteit
vorm onder header
Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. In deze nieuwsbrief leest u de nieuwste ontwikkelingen rondom LKK Logo LKK
decoratie pijl voor titel Verlenging LKK2021-2025
Verlenging LKK2021-2025
Het ministerie van SZW heeft het contract met het consortium van UU en Sardes verlengd. Dit betekent dat wij van 2021 t/m 2025 opnieuw de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) uitvoeren. Het team van LKK is blij met het vertrouwen van SZW in onze werkwijze. Wij blijven ons de komende jaren samen met de voltallige kinderopvangsector inzetten voor de kwaliteitsbewaking en -verbetering van de Nederlandse kinderopvang. De manier waarop we de kwaliteit van de kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang gaan meten is vrijwel identiek aan de voorgaande jaren. Er worden een paar kleine aanpassingen gedaan. Zo zal er bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor de thema’s inclusie en diversiteit, en continue professionalisering van (individuele en teams van) medewerkers. Dit wordt enerzijds gedaan om de continuïteit en vergelijkbaarheid over de jaren te kunnen garanderen. Anderzijds verkrijgen we zo informatie over actuele thema’s in de kinderopvang.

decoratie pijl voor titel LKK2021
LKK2021
Langzaam maar zeker wordt de kinderopvang, net als de rest van Nederland, ontdaan van de landelijke coronamaatregelen. Dit betekent dat we voorzichtig zijn begonnen met de werving voor LKK2021. Voor de zomervakantie willen we kwaliteitsmetingen doen in (een deel van) de kinderdagopvang en peuteropvang. Na de zomervakantie volgen de buitenschoolse opvang en gastouderopvang. We hopen dit jaar kwaliteitsmetingen uit te voeren binnen circa 32 locaties van kinderdagopvang, 32 locaties van peuteropvang, 32 locaties van buitenschoolse opvang en circa 40 gastouders. We hopen dat alle door ons benaderde kinderopvangorganisaties en gastouder(bureau)s mee gaan doen aan LKK2021! Deelnemers ontvangen een verslag met bruikbare tips en tops  over de kwaliteit en krijgen een cadeaubon. Kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang krijgt bij deelname een cadeaubon van 20 euro, een gastouder krijgt een cadeaubon van 50 euro. Op de vernieuwde website (www.monitorlkk.nl) staat alle informatie over de werkwijze en opbrengsten van LKK. 
decoratie pijl voor titel Ministerie van SZW aan het woord
Het belang van de landelijke kwaliteitsmeting
'Voor het ministerie van SZW is het belangrijk om inzicht te hebben in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland en daarom laten wij al jaren door de Universiteit Utrecht en Sardes metingen verrichten bij kinderopvanglocaties. Zo hebben wij kunnen zien dat de kwaliteit van de kinderopvang steeds beter wordt. Daarnaast gebruikt SZW de metingen voor beleidsontwikkelingen door, bijvoorbeeld, te kijken welke factoren van belang zijn voor kwaliteit en wat overheidsbeleid daaraan kan bijdragen. De medewerking van opvangorganisaties aan de kwaliteitsmeting is daarom van groot belang voor het kinderopvangbeleid. Alleen met een representatieve steekproef kunnen elk jaar weer valide uitspraken worden gedaan over de kwaliteit van kinderopvang in Nederland. Dat is in het belang van de hele kinderopvangsector en zéker in het belang van al die kinderen die dagelijks onder de hoede zijn van kinderopvangorganisaties en gastouders  en daar de ruimte krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij waarderen jullie medewerking zeer!'

Reina Kloosterman - Beleidsmedewerker bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
decoratie pijl voor titel Webinar Early Years Blog en LKK-babyhandreiking
'Een kansrijke start voor baby's en dreumesen', dat was het onderwerp waarover op 12 april jl. zo'n 60 professionals uit de kinderopvang van gedachten wisselden tijdens de webinar van Early Years Blog
Hoe kun je de jongste kinderen in de opvang veiligheid en tegelijk uitdaging bieden? En hoe kun je daarbij recht doen aan de behoeften van baby's, dreumesen en peuters tegelijk?

Voorafgaand aan het webinar ontvingen alle deelnemers de link naar de LKK-babyhandreiking: een praktische handreiking boordevol tips voor pedagogisch medewerkers die de educatieve kwaliteit willen verbeteren. 

Bij de plenaire start van de webinar deelde Pauline Slot (UU) de belangrijkste LKK-bevindingen uit de rapportage Kwaliteit van de babyopvang in Nederland (2020) - Lees hier het rapport. Daarna gingen de deelnemers in twee deelsessies uiteen; een sessie voor pedagogisch medewerkers geleid door Mehrnaz Tajik (CED-groep) en een sessie voor managers en coaches met input van Ans Deneer en Heleen van der Veen (HumanKind). Een flexibele inrichting van de ruimte, uitdagende ontwikkelingsmaterialen en dagelijkse aanpassing van de dagstructuur waren enkele van de onderwerpen die daar ter sprake kwamen. 

De gehele webinar en de afzonderlijke deelsessies zijn hier terug te zien.
decoratie pijl voor titel Facebook
LKK is sinds heden ook actief op Facebook! U kunt ons volgen via bijgaande link
3966

3977

3978

3973

3968

Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK.

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.
logo universiteit utrecht
logo universiteit utrecht
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
##PIXEL##